Кориснички сервис: Регистрирајте се
046.jpg

Пријава за вработување

Доколку сакате да се пријавите за работа Ве молиме да го пополните прашалникот и ние ќе ве контактираме кога ќе организираме тестирање за работната позиција за која сте заинтересирани.

Полињата означени со * се задолжителни

Основни податоци
  
(пример: +389  11  1234567)
(пример: +389  65  1234567)
Образование
Познавање на странски јазици
Познавање работа со компјутери
Работно иксуство (почнувајќи од најскорото)
Биографија
Претходни пријави во компанијата

Личните податоци ги доставувате доброволно и истите се користат исклучиво во процесот на регрутација и селекција на кандидати за отворените работни позиции во друштвото.