Кориснички сервис: Регистрирајте се
1024z260_4_Sajt_baner_1024x260_2.png

24. 10. 2019.

Добитници од наградната игра „СО GILLETTE ДО ВРЕДНИ НАГРАДИ “

Во периодот од 26.08-06.10.2019г беше спроведена наградната игра „ СО GILLETTE ДО ВРЕДНИ НАГРАДИ “ во Тинекс маркетите. Извлекувањето се одржа на 21.10.2019г во 12ч во Тинекс Кончар. Во продолжение листа на добитници:

Жарко Серафимоски, Скопје, iPhone 8

Дејан Димовски, Скопје, iPhone 8

Каменко Христовски, Скопје, iPhone 8                       

Павле Димчев, Скопје, Гифт картa во вредност од 3000ден

Ордан Димкоски, Прилеп, Гифт картa во вредност од 3000ден

Влатко Ристов, Скопје, Гифт картa во вредност од 3000ден

Горан Серафимовски, Скопје, Гифт картa во вредност од 3000ден

Михаил Панев, Скопје, Гифт картa во вредност од 3000ден

Неки Садики, Струга, Гифт картa во вредност од 3000ден

Наум Секуловски, Ресен, Гифт картa во вредност од 3000ден

Вице Станоевски, Скопје, Гифт картa во вредност од 3000ден

Златко Крстески, ОхридГифт картa во вредност од 3000ден

Борјан Тодоровски, Скопје, Гифт картa во вредност од 3000ден

Будимир Коцев, Струга, Гифт картa во вредност од 3000ден

Костадинка Илиева, Валандово, Гифт картa во вредност од 3000ден

Билјана Јонческа, Охрид, Гифт картa во вредност од 3000ден

Ненад Рафајловски, Тетово, Гифт картa во вредност од 3000ден

Божидар С. Ѓулуиќ, Штип, Гифт картa во вредност од 3000ден

Тони Насев, Скопје, Гифт картa во вредност од 3000ден

Пеце Божиновски, Битола, Гифт картa во вредност од 3000ден

Дамјан Чкатроски, Прилеп, Гифт картa во вредност од 3000ден

Сали Мемедовски, Битола, Гифт картa во вредност од 3000ден

Драган Лазатиќ, Скопје, Гифт картa во вредност од 3000ден