Кориснички сервис: Регистрирајте се
034.jpg

Финансиски известувања

Од самото основање, Нелт групацијата бележи постојан раст. Во текот на последните 10 години, приходот на групацијата е зголемен повеќе од четири пати, што е пропратено со стабилен раст на добивката. Фантастичните остварени финансиски резултати  се благодарение на постојаното унапредување и проширување на работењето во областа на дистрибуцијата на производи за широка потрошувачка, развој на нови дејности (LSP ) . Силна основа за понатамошен развој претставува и исклучителната структура на изворите за финансирање на компанијата каде што 65% се сопствен капитал. Во иднина очекуваме натамошен пораст на приходите и унапредување на ефикасноста во работењето.