Кориснички сервис: Регистрирајте се
moznost.jpg

Царинско посредување

Базирани на нашето повеќе-годишно искуство во областа на логистиката, Царинските постапки поврзани за робата за широка потрошувачка, прехранбени производи, фармацевтски производи, техничка опрема и роба за општа намена, на своите клиенти им нудиме и посредување при вадење на сите потребни сертификати, атести, санитарни и ветеринарни уверенија и дозволи. Во склоп на Логистичкиот Центар во Скопје, на располагање Ви стојат магацини за складирање со термо-контролиран и амбиентален режим.

 

Контакт:

Email: lspmk@nelt.com
Tel: +389 22 581 999

www.neltlsp.com