Кориснички сервис: Регистрирајте се
dorabutka.jpg

КОНОПС – Дополнителни услуги

 

Заради потребата на клиентите, континуирано да ги прилагодуваат своите производи на навиките на потрошувачите, ја развивме КОНОПС услугата за доработка и прилагодување на пакувањата за широка потрошувачка на прехранбените, фармацевтските и техничките производи. Тоа подразбира процес на препакување, обележување, формирање на комерцијални пакувања по желба на клиентот, правење промотивни и акциски сетови. Сите процеси и операции се предмет на редовни интерни и екстерни проверки на квалитетот, а во 2017 година е извршена и ресертификација на НАССР стандардите.

 

Контакт:

Email: lspmk@nelt.com
Tel: +389 22 581 999

www.neltlsp.com